امروز شنیده ام که رفته ای

     و دلم باز شکست

      و تنم باز گریست

   و نگاهم پی یاری گم شد

                من چه تلخم امروز. . .

 

 

دسته ها : شعر

   sun can't come to earth but

   sends love as rays

   cloud can't come to river

   but sends love as rain

   and I can't come to you but

   send my love as sms

 

 

   خورشید نمی تونه به زمین بیاد

   اما عشقش رو با انوارش می فرسته

   ابر نمی تونه به رودخونه بیاد

   اما عشقش رو با بارون می فرسته

   و من نمی تونم پیش تو بیام اما

   عشقم رو به تو با اس ام اس می فرستم

 

 

 

   uncle chain knitty! yes       

      have you knit my chain? yes

        did you throw it behind

            the mountain? yes    

          father has just arrived     

           what has he brought                

       *

        *

         * 

          *

         * 

         * 

        *

       خودت رو خسته نکن

        این همون عمو زنجیر بافه!

دسته ها : شعر

 

 

       من تشنه ام و کویر معنای من است

       یک خانه پر از سکوت ماوای من است

   ای کاش نگاهی به خودت می کردی

        تا خوب ببینی که دلت جای من است

                                

  اسماعیل قانع

 

دسته ها : شعر

hello my dear

 

 

      آنچنان رفتی به ناگهان

            که آسمان هم حتی

                   با وسعت نگاه خویش

                        تو را ندید

                           از کجا بیابم  نشانت را؟!

دسته ها : شعر

hello my dear

شمال همان جنوب است

                جز اینکه تو دستهایت

چند ثانیه، فقط چند ثانیه

                   از دستهایم دورند

 واین یعنی :

 دنیا کمی اشکال دارد

دسته ها : شعر

HELLO MY DEAR 

 

 

 

 

GODISNOWHERE

this can be read as 

GOD IS NO WHERE

or as

GOD IS NOW HERE

everything in life depends on

how you look at them

always think positive

 

 

 

GODISNOWHERE

این میتونه خونده بشه : خدا هیچ جا نیست

یا خدا الان اینجاست

هر چیزی در زندگی به دیدگاه تو بستگی داره

پس همیشه مثبت فکر کن

X