نامه دختر کم توقع برای شوهر آینده اش..... همسر آینده ام.....!
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام


می توانی خوشحال باشی، چون من دختر کم توقعی هستم.اگر می گویم باید تحصیلکرده باشی، فقط به خاطر این است که بتوانی خیال کنی بیشتر از من می فهمی!اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است که همه با دیدن ما بگویند"داماد سر است!" و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود!اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات کامل داشته باشی، فقط به این خاطر است که وقتی هر سال به مسافرت دور ایران می رویم توی ماشین خودمان بخوابیم و بی خود پول هتل ندهیم!
اگر عروسی آن چنانی می خواهم، فقط به خاطر این است که فرصتی به تو داده باشم تا بتوانی به من نشان بدهی چقدر مرا دوست داری و چقدر منتظر شب عروسیمان بوده ای!
اگر می گویم هرسال برویم یک کشور را ببینیم، فقط به خاطر این است که سالها دلم می خواست جواب این سوال را بدانم که آیا واقعا "به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است"؟! اگر تو به من کمک نکنی تا جواب سوالاتم را پیدا کنم، پس چه کسی کمکم کند؟!

 


اگر از تو توقع دیگری ندارم، به خاطر این است که به تو ثابت کنم چقدر برایم عزیزی!

و بالاخره...
اگر جهیزیه چندانی با خودم نمی آورم، فقط به خاطر این است که به من ثابت شود تو مرا
بدون جهیزیه سنگین هم دوست داری و عشقمان فارغ از رنگ و ریای مادیات است

  زیباترین پیام کوتاه 
دسته ها :

   از تمام دنیا فقط چشمانت را خواستم

   آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟!

 

    گفتند به اندازه گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان

     اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند!!!

دسته ها : ناب

 

   گیرم کسی پیدا شود دنیای من زیبا شود

          کی میرود از یاد من، اینکه تو را کم داشتم

 

دسته ها : شعر

   میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده

 We can feel the God, in very simple moments

 

   تو اضطراب عشق و گناه بی اراده

 In the loves anxiety and the undesired sin

 

   بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره

 Man’s life will go for nothing without love

 

   هفتاد سال عبادت، یک شب به باد میره، یک شب به باد میره

 And 70 years of praying will be lost just in one night, just in one night

 

   وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره

 When all is set and done for love

 

   کاری نداره زوده، یا حتی خیلی دیره

 It doesn’t care whether it’s soon or it’s too late

 

   ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه

 I was afraid of Love, while I was so in love than ever

 

   هرچی محال می شد، با عشق داره میشه،

 Whatever was impossible is getting possible with love

    انگار داره میشه

 Sounds like it’s getting possible

 

   عاشق نباشه آدم حتی خدا غریبست

 When you’re not in Love, even God is a stranger

 

   از لحظه های حوا، هوا میمونه و بس

 And the man’s life is fruitless

 

   نترس اگه دل تو از خواب کهنه پاشه

 Don’t be afraid if your heart wakes up from an old dream

 

   شاید خدا قصتو از نو نوشته باشه

 My be God has written your story from the beginning

 

   وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره

 When all is set and done for love

 

   کاری نداره زوده، یا حتی خیلی دیره

 It doesn’t care whether it’s soon or it’s too late

 

    ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه

 I was afraid of Love, while I was so in love than ever

 

   هرچی محال می شد، با عشق داره میشه،

 Whatever was impossible is getting possible with love

 

   انگار داره میشه

 Sounds like it’s getting possible
دسته ها : شعر

 

  می روی و گریه می آید مرا

       اندکی بنشین که باران بگذرد

دسته ها : شعر

 

  A man with a gun goes into a bank and demands their money.

 

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد.

 Once he is given the money, he turns to a customer and asks, 'Did you see me rob this bank?'

 

وقتی پول ها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

 The man replied, 'Yes sir, I did.'

 

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم.

 The robber then shot him in the temple , killing him instantly.

 

.سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت

 He then turned to a couple standing next to him and asked the man, 'Did you see me rob this bank?'

 

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آن ها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

 The man replied, 'No sir, I didn't, but my wife did!'

 

مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید.

 Moral - When Opportunity knocks.... MAKE USE OF IT!

 

نکته اخلاقی: وقتی شانس در خونه شما را میزند. از آن استفاده کنید! 

 

دسته ها : داستان

 

 

LISTEN  and SILENT

   are two words with the same alphabets

and very important for friendship

   because only a true friend can

 LISTEN  when you are  SILENT

 

 

 

 

                       وقتی آسمان چشمت

                              ابری می شود

                                سهم زمین

                       چند قطره عشق است

 

دسته ها : شعر

 

 

  friendship means

  you happy I happy

  you sad  I  sad

  you cry I cry

  you laugh I laugh

  you jump down from the bulding

  I  continue to laugh

 

 

X