آنقدر به من نزدیکی که گاهی نمی بینمت

                               مثل هوا، مثل نفس

              ببخش مرا که فراموشت می کنم خدای من

دسته ها : شعر

 

   گیرم کسی پیدا شود دنیای من زیبا شود

          کی میرود از یاد من، اینکه تو را کم داشتم

 

دسته ها : شعر

   میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده

 We can feel the God, in very simple moments

 

   تو اضطراب عشق و گناه بی اراده

 In the loves anxiety and the undesired sin

 

   بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره

 Man’s life will go for nothing without love

 

   هفتاد سال عبادت، یک شب به باد میره، یک شب به باد میره

 And 70 years of praying will be lost just in one night, just in one night

 

   وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره

 When all is set and done for love

 

   کاری نداره زوده، یا حتی خیلی دیره

 It doesn’t care whether it’s soon or it’s too late

 

   ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه

 I was afraid of Love, while I was so in love than ever

 

   هرچی محال می شد، با عشق داره میشه،

 Whatever was impossible is getting possible with love

    انگار داره میشه

 Sounds like it’s getting possible

 

   عاشق نباشه آدم حتی خدا غریبست

 When you’re not in Love, even God is a stranger

 

   از لحظه های حوا، هوا میمونه و بس

 And the man’s life is fruitless

 

   نترس اگه دل تو از خواب کهنه پاشه

 Don’t be afraid if your heart wakes up from an old dream

 

   شاید خدا قصتو از نو نوشته باشه

 My be God has written your story from the beginning

 

   وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره

 When all is set and done for love

 

   کاری نداره زوده، یا حتی خیلی دیره

 It doesn’t care whether it’s soon or it’s too late

 

    ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه

 I was afraid of Love, while I was so in love than ever

 

   هرچی محال می شد، با عشق داره میشه،

 Whatever was impossible is getting possible with love

 

   انگار داره میشه

 Sounds like it’s getting possible
دسته ها : شعر

 

  می روی و گریه می آید مرا

       اندکی بنشین که باران بگذرد

دسته ها : شعر

 

 

                       وقتی آسمان چشمت

                              ابری می شود

                                سهم زمین

                       چند قطره عشق است

 

دسته ها : شعر

  امروز شنیده ام که رفته ای

     و دلم باز شکست

      و تنم باز گریست

   و نگاهم پی یاری گم شد

                من چه تلخم امروز. . .

 

 

دسته ها : شعر

 

 

 

   uncle chain knitty! yes       

      have you knit my chain? yes

        did you throw it behind

            the mountain? yes    

          father has just arrived     

           what has he brought                

       *

        *

         * 

          *

         * 

         * 

        *

       خودت رو خسته نکن

        این همون عمو زنجیر بافه!

دسته ها : شعر

 

 

       من تشنه ام و کویر معنای من است

       یک خانه پر از سکوت ماوای من است

   ای کاش نگاهی به خودت می کردی

        تا خوب ببینی که دلت جای من است

                                

  اسماعیل قانع

 

دسته ها : شعر

hello my dear

 

 

      آنچنان رفتی به ناگهان

            که آسمان هم حتی

                   با وسعت نگاه خویش

                        تو را ندید

                           از کجا بیابم  نشانت را؟!

دسته ها : شعر

hello my dear

شمال همان جنوب است

                جز اینکه تو دستهایت

چند ثانیه، فقط چند ثانیه

                   از دستهایم دورند

 واین یعنی :

 دنیا کمی اشکال دارد

دسته ها : شعر
X