سلام به دوستان عزیز

از امروز در خدمتتون هستم هر روز با یک  sms چون درس ودانشگاه بیشتر از این رواجازه نمی ده!

 

Do u know what makes a friend happy when you send me SMS ?

Not ur jokes ,texts or puzzles !

But your NAME that apears when it beeps...

Knowing that u remember me ! 

 


X