خودت را دست کم نگیر

     تو هم می توانی رنگ آسمان را عوض کنی ،

     با نگاهت!


دسته ها : ناب
X